Ochrana osobných údajov

Na webovej stránke kavino.sk, dostupnej na adrese https://kavino.sk, je jednou z našich hlavných priorít ochrana súkromia našich návštevníkov. Tento dokument Ochrany osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré zhromažďuje a zaznamenáva kavino.sk a spôsoby, akými ich používame.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií o našej Politike ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Sme správcom vašich informácií.

Právny základ spoločnosti kavino s.r.o. pre zhromažďovanie a používanie osobných informácií popísaných v tejto Politike ochrany osobných údajov závisí od Osobných informácií, ktoré zhromažďujeme, a od konkrétneho kontextu, v ktorom informácie zbierame:

  • Spoločnosť kavino s.r.o. potrebuje vykonávať zmluvu s vami
  • Udelili ste spoločnosti kavino s.r.o. súhlas na to
  • Spracovanie vašich osobných údajov je v oprávnenom záujme spoločnosti kavino s.r.o.
  • Spoločnosť kavino s.r.o. musí dodržiavať zákon

Spoločnosť kavino s.r.o. bude uchovávať vaše osobné údaje len po dobu potrebnú na účely stanovené v tejto Politike ochrany osobných údajov. Vaše informácie budeme uchovávať a používať v rozsahu nevyhnutnom na dodržiavanie našich právnych záväzkov, riešenie sporov a uplatňovanie našich politík.

Ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), máte určité práva na ochranu údajov. Ak si prajete byť informovaní o tom, aké Osobné údaje o vás držíme a ak chcete, aby boli z našich systémov odstránené, kontaktujte nás.

V určitých okolnostiach máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

  • Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o vás máme.
  • Právo na opravu.
  • Právo namietať.
  • Právo na obmedzenie.
  • Právo na prenosnosť údajov
  • Právo odvolať súhlas

Súbory denníka (Log Files)

kavino.sk postupuje štandardným postupom používania súborov denníka. Tieto súbory zaznamenávajú návštevníkov pri návšteve webových stránok. Všetky hostingové spoločnosti to robia a je to súčasťou analytických služieb hostingov. Informácie zhromažďované súbormi denníka zahŕňajú internetové protokolové (IP) adresy, typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátum a časovú pečiatku, odkazujúce/odchádzajúce stránky a možno počet kliknutí. Tieto údaje nie sú spojené s akýmikoľvek osobne identifikovateľnými informáciami. Účelom týchto informácií je analýza trendov, správa stránky, sledovanie pohybu používateľov na webovej stránke a zhromažďovanie demografických informácií.

Politiky ochrany súkromia

Tento zoznam môžete konzultovať, aby ste našli Politiku ochrany osobných údajov pre každého z reklamných partnerov kavino.sk.

Tretie strany, serverové alebo reklamné siete používajú technológie ako sú cookies, JavaScript alebo Web Beacons, ktoré sa používajú vo svojich reklamách a odkazoch, ktoré sa objavujú na kavino.sk, a sú priamo odoslané do prehliadača používateľa. Automaticky dostanú vašu IP adresu, keď k tomu dôjde. Tieto technológie sa používajú na meranie účinnosti ich reklamných kampaní a/alebo na personalizáciu reklamného obsahu, ktorý vidíte na webových stránkach, ktoré navštevujete.

Vezmite na vedomie, že kavino.sk nemá prístup k týmto cookies, ktoré používajú tretie strany.

Politiky ochrany súkromia tretích strán

Politika ochrany osobných údajov kavino.sk sa nevzťahuje na iných inzerentov alebo webové stránky. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali príslušné Politiky ochrany osobných údajov týchto tretích strán pre podrobnejšie informácie. Môže obsahovať ich postupy a pokyny o tom, ako sa môžete rozhodnúť odhlásiť z určitých možností.

Môžete si vybrať, že zakážete cookies prostredníctvom individuálnych možností vášho prehliadača. Podrobnejšie informácie o správe cookies s konkrétnymi webovými prehliadačmi nájdete na príslušných webových stránkach prehliadačov.

Informácie o deťoch

kavino.sk nezhromažďuje vedome žiadne Osobne Identifikovateľné Informácie od detí mladších ako 18 rokov. Ak si myslíte, že vaše dieťa poskytlo takéto informácie na našej webovej stránke, dôrazne vás žiadame, aby ste nás okamžite kontaktovali a my sa budeme snažiť čo najskôr odstrániť takéto informácie z našich záznamov.

Politika ochrany súkromia len online

Naša Politika ochrany osobných údajov sa vzťahuje len na naše online aktivity a je platná pre návštevníkov našej webovej stránky, pokiaľ ide o informácie, ktoré zdieľajú a/alebo zhromažďujú na kavino.sk. Táto politika sa nevzťahuje na žiadne informácie zhromažďované offline alebo prostredníctvom iných kanálov než táto webová stránka.

Súhlas

Používaním našej webovej stránky týmto dávate súhlas s našou Politikou ochrany osobných údajov a súhlasíte s jej podmienkami.

logo
Po - Štv 09.00 - 22.00
Pia - So 09.00 - 00.00
Ne 09.00 - 22.00
Kavino 2024
Ponuka Kontakt 0915 292 555